Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  MASTER Valabil din anul universitar                 2009 - 2010
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: stiintific
Denumirea: Prelucrarea semnalelor si a imaginilor (in limba franceza)
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   I Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 52330109 Tehnici avansate de procesare a imaginilor şi a secvenţelor video 2   2       1     125 28 28 69 5  
2 52330209 Software pentru procesări de semnale şi imagini 2   2     1     125 28 28 69 5  
3 52330309 Tehnici de procesare a semnalelor şi a imaginilor bazate pe transformata Wavelet 2   2     1     125 28 28 69 5  
    Optional 1 - 2 discipline 2   2       1   125 28 28 69 5  
4 52330409 Retele neuronale                            
5 52330509 Tehnici moderne de prelucrare a bazelor de date multimedia/                             
6 52330609 Activitate de cercetare/Practica_1 14s x 14 ore= 196     1 260   196 64 10  
7 52330709 Prelucrarea statistică a semnalelor   2   2     2     125 28 28 69   5
8 52330809 Metode matematice si algoritmi numerici pentru prelucrare de semnale 2   2     2     125 28 28 69   5
9 52330909 Procesarea semnalelor genomice 2   2     2     125 28 28 69   5
    Optional 2 - 2 discipline 2   2       2   125 28 28 69   5
10 52331009 Metode si sisteme de viziune articifiala                             
11 52331109 Analiza, sinteza si recunoasterea semnalului vocal                            
12 52331209 Activitate de cercetare/Practica_2 14s x 14 ore= 196     2 260   196 64   10
1520 224 616 680 30 30
TOTAL  8 0 8 0 196 8 0 8 0 196
16 16
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c +1v  3e +1c + 1v
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina Topa Prof.dr.ing. Monica Borda