Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  MASTER Valabil din anul universitar                 2010 - 2011
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: stiintific
Denumirea: Prelucrarea semnalelor si a imaginilor / Traitement du signal et des images (master francofon)
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   2 Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 52331309 Arhitecturi reconfigurabile pentru prelucrare de semnale si imagini 2   2       3     125 28 28 69 5  
2 52331409 Tehnici de secretizare a informatiei 2   2     3     125 28 28 69 5  
3 52331509 Codarea si compresia imaginilor şi a secvenţelor video 2   2     3     125 28 28 69 5  
    Optional 3 - 2 discipline 2   2       3   125 28 28 69 5  
4 52331609 Data mining                            
5 52331709 Tehnici de compresie a semnalului vocal                            
6 52331809 Activitate de cercetare/Practica_3 14s x 14 ore= 196     3 260   196 64 10  
7 52331909 Activitate de cercetare/Practica_4 14s x 28 ore= 392     4 520   392 128   20
8 52332009 Lucrare de dizertatie                     4     260   125 135   10
1540 112 700 468 30 30
TOTAL  8 0 8 0 196 0 0 0 0 392
16 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c + 1v 1e + 1v
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina Topa Prof.dr.ing. Monica Borda