Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  MASTER Valabil din anul universitar              2010 - 2011
Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: Profesional   
Denumirea: Sisteme integrate de comunicatii cu aplicatii speciale
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   II Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 52591309 Arhitecturi avansate de comunicatii 2   2       3     120 28 28 64 5  
14 52591409 Proiectarea retelelor radio 2   2     3     120 28 28 64 5  
15 52591509 Managementul resurselor sistemelor de comunicatii 2   1 1   3     120 28 28 64 5  
16 52591609 Managementul calitatii sistemelor tehnice 2   1 1   3     120 28 28 64 5  
17 52591709 Practica specifica_3 14s x 14 ore= 196     3 280   196 84 10  
18 52591809 Activitate de cercetare_4   14s x 28 ore= 392     4 560   392 168   20
19   Lucrare de dizertatie           4     240     240   10
1560 112 700 748 30 30
TOTAL  8 0 6 2 196 0 0 0 0 392
16 0
Nr.ex. + Nr.col. + Nr.ver. 4e + 1v  1e + 1v
Rector Decan Responsabil specializare  
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Tudor Palade