Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  MASTER Valabil din anul universitar              2010 - 2011
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: Stiintific 
Denumirea: Telecomunicatii (TC)
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   II Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 52351710 Sisteme de transmisie de larga acoperire eficiente spectral si in putere 2   2       3     125 28 28 69 5  
18 52351810 Dezvoltarea de aplicatii pentru telefoane mobile 2   2     3     125 28 28 69 5  
    Optional 2 - 7 discipline 2   2     3     125 28 28 69 5  
19 52351910 Proiectarea retelelor radio                    
20 52340110 Sisteme avansate de codare si compresie a datelor audio-video                  
21 52340210 Analiza, sinteza si recunoasterea semnalului vocal                  
22 52340310 Elemente software avansate in telecomunicatii                  
23 52340410 Baze de date distribuite                                   
24 52310410 Sisteme cu circuite reconfigurabile                  
25 52320410 Sisteme complexe de alimentare si conversie a energiei                  
    Optional 3 - 6 discipline 2   2     3     125 28 28 69 5  
26 52342610 Marketing in IT si telecomunicatii                    
27 52341710 Tehnici de secretizare a informatiei                  
28 52341810 Tehnici moderne de proiectare si management a bazelor de date multimedia                  
29 52341910 Domotica si cladiri inteligente                  
30 52310310 Sisteme digitale VLSI                  
31 52321310 Tehnologii avansate pentru sisteme embedded                  
32 52353210 Activitate de cercetare_3 14s x 14 ore= 196     3 260   196 64 10  
33 52353310 Activitate de cercetare_4   14s x 28 ore= 392     4 520   392 128   20
34 52353410 Lucrare de dizertatie           4     260     260   10
1540 112 700 728 30 30
TOTAL  8 0 8 0 196 0 0 0 0 392
16 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 4 e + 1v  1e + 1v
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA