Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  Valabil pentru anul universitar 2009-2010  
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei  
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii  
Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii  
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   I Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem. Obs.
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
1 51310109 Analiza matematica 2 2                 N     150 28 28 94 5    
2 51310209 Algebra liniara 2 2                 N     150 28 28 94 5    
3 51310309 Elemente de fizica 2 2                 N     120 28 28 64 4    
4 51310409 Programarea calculatoarelor 2   2               N     120 28 28 64 4    
5 51310509 Componente si circuite electronice pasive 2 1 1               N     150 28 28 94 5    
6 51310609 Elemente de mecanica si mecanisme 2 1                     N 120 28 14 78 4    
7 51310709 Limba straina 1 1 2                     N 60 14 28 18 2    
8 51310809 Sport 1     2                   A/R 28   28   1  
9 51310909 Matematici speciale            2 2       N     150 28 28 94   5  
10 51311009 Ecuatii diferentiale           2 2       N     150 28 28 94   5  
11 51311109 Fizica superioara           2 1       N     120 28 14 78   4  
12 51311209 Algoritmi si tehnici de progamare           2   2         N 150 28 28 94   5  
13 51311309 Dispozitive electronice           2   2     N     120 28 28 64   4  
14 51311409 Teoria circuitelor electrice           2 2       N     120 28 28 64   4  
15 51311509 Limba straina 2           1 2           N 60 14 28 18   2  
16 51311609 Sport 2               2         A/R 28   28     1  
1796 364 420 1012 30 30  
TOTAL  13 10 5 0 0 13 9 6 0 0
28 28
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP 5 / 0 / 3. 5 / 0 / 3
Rector, Decan,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA