Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  Valabil pentru anul universitar 2009-2010
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   II Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem.  
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
17 51311709 Introducere in grafica asistata de calculator 2   2                   N 120 28 28 64 4    
18 51311809 Bazele electrotehnicii 2 2                 N     120 28 28 64 4    
19 51311909 Teoria semnalelor 2 1 1               N     150 28 28 94 5    
20 51312009 Materiale pentru electronica 2   1                   N 120 28 14 78 4    
21 51312109 Electronica digitala 2 1 1               N     120 28 28 64 4    
22 51312209 Circuite electronice fundamentale 2   2               N     150 28 28 94 5    
23 51312309 Matematici discrete 2 1                 N     120 28 14 78 4    
24 51312409 Masuri electronice           2 1 1     N     120 28 28 64   4  
25 51312509 Microunde           2   2     N     150 28 28 94   5  
26 51312609 Analiza si sinteza circuitelor           2 1 1     N     150 28 28 94   5  
27 51312709 Circuite integrate analogice           2 1 1     N     120 28 28 64   4  
28 51312809 Sisteme digitale           2   1 1   N     150 28 28 94   5  
29 51312909 Proiectare asistata de calculator           2   2         N 120 28 28 64   4  
30 51313009 Managementul proiectelor           1           N   45 14   31   1,5  
31 51313109 Comunicare interpersonala si de grup           1           N   45 14   31   1,5  
1800 392 336 1072 30 30
TOTAL  14 5 7 0 0 14 3 8 1 0
26 26
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP. 5 / 0 / 2. 5 / 2 / 1.
Rector, Decan,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA