Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca CURRICULUM Valabil pentru anul universitar 2009-2010  
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei  
Domeniu: Inginerie Electronica si Telecomunicatii  
Specializare: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii  
Nr crt  Cod  Denumirea disciplinei Anul III Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem. Obs.
Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).  
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
32 51313209 Sisteme cu circuite integrate analogice 2   2               N     150 28 28 94 5    
33 51313309 Microprocesoare 2   2               N     150 28 28 94 5    
34 51313409 Optoelectronica 2   2               N     150 28 28 94 5    
35 51313509 Teoria informatiei si codarii 2 1 2               N     150 28 42 80 5    
36 51313609 Tehnici de modulatii 2 1 2               N     150 28 42 80 5    
37 51313709 Ingineria programarii 2   2                   N 150 28 28 94 5    
38 51313809 Telefonie           2   2     N     150 28 28 94   5  
39 51313909 Sisteme cu microprocesoare           2   2     N     150 28 28 94   5  
40 51314009 Decizie si estimare in prelucrarea informatiei           2   2     N     150 28 28 94   5  
41 51314109 Sisteme de comutatie si rutare           2   2 1   N     150 28 42 80   5  
42 51314209 Radiocomunicatii           2   2 1   N     150 28 42 80   5  
43 51314309 Retele de calculatoare           2   2         N 150 28 28 94   5  
1800 336 392 1072 30 30
TOTAL  12 2 12 0 0 12 0 12 2 0
26 26
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP 5 / 0 / 1. 5 / 0 / 1.
Rector, Decan,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA