Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  MASTER Valabil din anul universitar 2010 - 2011
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: stiintific
Denumirea: Prelucrarea semnalelor si a imaginilor (in limba franceza)
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   I Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem Obs.
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).  
C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 52330110 Tehnici avansate de procesare a imaginilor şi a secvenţelor video 3   1       E     130 42 14 74 5    
2 52330210 Software pentru procesări de semnale şi imagini 2   2     E     130 28 28 74 5    
3 52330310 Prelucrarea statistică a semnalelor 2   2     E     130 28 28 74 5    
    Optional 1 (1 din 2 discipline)      2   2     E     130 28 28 74 5    
4 52330410 Retele neuronale                  
5 52330510 Tehnici moderne de prelucrare a bazelor de date multimedia                   
6 52330610 Activitate de cercetare proiectare_1         3   V   260   42 218 10    
7 52330710 Tehnici de procesare a semnalelor şi a imaginilor bazate pe transformata Wavelet 2   2     E     130 28 28 74   5  
8 52330810 Metode matematice si algoritmi numerici pentru prelucrare de semnale 2   2     E     130 28 28 74   5  
9 52330910 Procesarea semnalelor genomice 2   2     E     130 28 28 74   5  
    Optional 2 (1 din 2 discipline)      2   2     E     130 28 28 74   5  
10 52330410 Metode si sisteme de viziune artificiala                 
11 52330510 Analiza, sinteza si recunoasterea semnalului vocal                
12 52331210 Activitate de cercetare proiectare_2         3   V   260   42 218   10  
1560 238 294 1028 30 30
TOTAL  9 0 7 0 3 8 0 8 0 3
16 16
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 4 E + 1V  4 E + 1V 
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Monica BORDA