Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  MASTER Valabil din anul universitar 2010 - 2011
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: stiintific
Denumirea: Prelucrarea semnalelor si a imaginilor / Traitement du signal et des images (master francofon)
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   2 Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem Obs.
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).  
C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 52331310 Arhitecturi reconfigurabile pentru prelucrare de semnale si imagini 2   2       E     130 28 28 74 5    
14 52331410 Tehnici de secretizare a informatiei 3   1     E     130 42 14 74 5    
15 52331510 Codarea si compresia imaginilor şi a secvenţelor video 2   2     E     130 28 28 74 5    
    Optional 3 (1 din 2 discipline)      2   2     E     130 28 28 74 5    
16 52331610 Data mining                  
17 52331710 Tehnici de compresie a semnalului vocal                  
18 52331810 Activitate de cercetare proiectare_3             V   260   42 218 10    
19 52331910 Activitate de cercetare proiectare_4           6   V   390   84 306   15  
20 52332010 Elaborare dizertatie                   6   V   390   84 306   15  
1560 126 308 1126 30 30
  Sustinere lucrare dizertatie           10
TOTAL CREDITE 130
                       
TOTAL  9 0 7 0 0 0 0 0 0 12
16 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 4E+1V 2V
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Monica BORDA