Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT    MASTER Valabil pentru anul universitar 2010-2011
Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei 
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii 
Program: Sisteme Integrate de Comunicatii cu Aplicatii Speciale
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   I Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem Obs.
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).
C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 52370110 Tehnici de secretizare a informatiei 2   1               E     104 28 14 62 4    
2 52370210 Compatibilitate electromagnetica 2   1               E     104 28 14 62 4    
3 52370310 Comunicatii unificate in Internet 2   1               E     104 28 14 62 4    
4 52370410 Standardizare si interoperabilitate in retelele de comunicatii radio 2   1                 V   104 28 14 62 4    
5 52370510 Pachete software utilizate in comunicatii 1   1               E     104 14 14 76 4    
6 52370610 ACP 1         3             V   260   42 218 10    
7 52370710 Sisteme de comunicatii mobile           2   1     E     104 28 14 62   4  
8 52370810 Interferente si compatibilitate electromagnetica in medii de comunicatii radio           2   1       V   104 28 14 62   4  
9 52370910 Interactiuni bioelectromagnetice si standarde de protectie           2   1       V   104 28 14 62   4  
10 52371010 Metode adaptive de prelucrare a semnalelor           2   1     E     104 28 14 62   4  
11 52371110 Modulatii digitale pentru sisteme radio           1   1     E     104 14 14 76   4  
12 52371210 ACP 2                   3   V   260   42 218   10  
1560 252 224 1084 30 30
TOTAL  9 0 5 0 3 9 0 5 0 3
14 14
Nr. ex/ Nr. col 4E+2V 3E+3V
Rector, Decan, Responsabil program,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Tudor PALADE