Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT    MASTER Valabil pentru anul universitar 2010-2011
Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei 
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii 
Program: Sisteme Integrate de Comunicatii cu Aplicatii Speciale
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   II Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem Obs.
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).
C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 52371310 Arhitecturi avansate de radiocomunicatii 2   2               E     130 28 28 74 5    
14 52371410 Proiectarea retelelor radio 2   2               E     130 28 28 74 5    
15 52371510 Managementul resurselor sistemelor de comunicatii 2   1               E     130 28 14 88 5    
16 52371610 Managementul calitatii sistemelor tehnice 2   1               E     130 28 14 88 5    
17 52371710 ACP 3         3             V   260   42 218 10    
                                             
18 52371810 ACP 4                    6   V   390   84 306   15  
19 52371910 Elaborarea dizertatiei                    6   V   390   84 306   15  
                                             
1560 112 294 1154 30 30
  Sustinere lucrare dizertatie           10
TOTAL CREDITE 130
TOTAL  8 0 6 0 3 0 0 0 0 12
14 0
Nr. ex/ Nr. col 4E+1V 2V
Rector, Decan, Responsabil program,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Tudor PALADE