Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca CURRICULUM Valabil incepand        cu anul universitar         2010-2011  
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei  
Domeniu: Inginerie Electronica si Telecomunicatii  
Specializare: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii  
Nr crt  Cod  Denumirea disciplinei Anul III Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem. Obs.
Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).  
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
32 51313210 Sisteme cu circuite integrate analogice 2   2               N     130 28 28 74 5    
33 51313310 Microprocesoare 2   2               N     130 28 28 74 5    
34 51313410 Optoelectronica 2   2               N     130 28 28 74 5    
35 51313510 Teoria informatiei si codarii 2 1 2               N     130 28 42 60 5    
36 51313610 Tehnici de modulatii 2 1 2               N     130 28 42 60 5    
37 51313710 Ingineria programarii 2   2                   N 130 28 28 74 5    
38 51313810 Telefonie           2   2     N     130 28 28 74   5  
39 51313910 Sisteme cu microprocesoare           2   2     N     130 28 28 74   5  
40 51314010 Decizie si estimare in prelucrarea informatiei           2   2     N     130 28 28 74   5  
41 51314110 Sisteme de comutatie si rutare           2   2 1   N     130 28 42 60   5  
42 51314210 Radiocomunicatii           2   2 1   N     130 28 42 60   5  
43 51314310 Retele de calculatoare           2   2         N 130 28 28 74   5  
1560 336 392 832 30 30
TOTAL  12 2 12 0 0 12 0 12 2 0
26 26
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP 5 / 0 / 1. 5 / 0 / 1.
Discipline facultative
1 51293810 Electronica de putere           2   2 1   N     130 28 42 60   5
2 51294010 Tehnologia microsistemelor electronice           2   2     N     130 28 28 74   5
3 51295910 Sisteme de achizitii de date           2   1 2       N 104 28 42 34   4
4 51294310 Microcontrolere           2   2 1       N 130 28 42 60   5
5 51294510 Surse de alimentare 2   2               N     104 28 28 48 4  
6 51294610 Senzori si traductoare 2   2               N     130 28 28 74 5  
7 51294710 Instrumentatie virtuala 2   2                   N 104 28 28 48 4  
8 51294910 Sisteme cu FPGA 2   2               N     104 28 28 48 4  
 
 
Rector, Decan, Responsabil specializare,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA
23-Aug-10