Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMINT Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii
Nr crt Cod Denumirea disciplinei Anul IV Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem.
Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
44 51314410 Televiziune 2   2               N     130 28 28 74 5  
45 51314510 Prelucrarea numerica a semnalelor 2   2               N     104 28 28 48 4  
46 51314610 Protocoale pentru Internet 2   2               N     130 28 28 74 5  
47 51314710 Electronica aplicata 2   2                   N 104 28 28 48 4  
    Disciplina optionala 1 2   2               N     104 28 28 48 4  
48 51314810 Radiocomunicatii celulare                                      
49 51314910 Comunicatii mobile                                      
    Disciplina optionala 2 2   2               N     104 28 28 48 4  
50 51315010 Transmisii de date                                      
51 51315110 Sisteme optoelectronice in telecomunicatii                                      
    Disciplina optionala 3 2   1 1                 N 104 28 28 48 4  
52 51315210 Tehnici digitale audio-video                                      
53 51315310 Prelucrare numerica a imaginilor                                      
54 51315410 Limba straina (certificare)             2         N   78   28 50   3
55 51315510 Practica           8s26 ore 208   N   208   208     8
    Disciplina optionala 4           2   1 2       N 130 28 42 60   5
56 51315610 Tehnologii multimedia                                      
57 51315710 Prelucrarea semnalului vocal                                      
    Disciplina optionala 5           2   1 2       N 104 28 42 34   4
58 51315810 Procesoare media                                      
59 51315910 Procesoare de semnal                                      
60 51316010 Activitate de cercetare proiectare                 8       N 208   112 96   8
61 51316110 Practica pentru lucrarea de licenta           2s26 ore 52     N 52   52     2
1560 252 680 628 30 30
    Sustinere lucrare de licenta                                     10
TOTAL 14 0 13 1 0 4 2 2 12 260
28 20
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP 5 / 0 / 2. 0 / 2 / 4.
 
Rector, Decan, Responsabil specializare,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA