Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT  Valabil incepand cu            anul universitar          2011-2012
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniu: Inginerie si management
Specializare: Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   I Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem. Obs.
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 51520111 Analiza matematica                                                     2 2                 N     130 28 28 74 5    
2 51520211 Algebra liniara                                                             2 2                 N     130 28 28 74 5    
3 51520311 Elemente de fizica                                                       2 2                 N     104 28 28 48 4    
4 51520411 Programarea calculatoarelor - Limbaje                                         2   2               N     104 28 28 48 4    
5 51520511 Electronica 1 - Componente si circuite electronice pasive                                                                2 1 1               N     130 28 28 74 5    
6 51520611 Elemente de inginerie mecanica                                   2 1                     N 104 28 14 62 4    
7 51520711 Limba straina 1                                                           1 2                     N 50 14 28 8 2    
8 51520811 Sport 1                                                                           2                   A/R 28   28   1    
9 51520911 Matematici speciale                                                               2 2       N     130 28 28 74   5  
10 51521011 Ecuatii diferentiale                                                                 2 2       N     130 28 28 74   5  
11 51521111 Fizica superioara                                                                   2 1       N     104 28 14 62   4  
12 51521211 Programarea calculatoarelor - Algoritmi                                                   2   2         N 130 28 28 74   5  
13 51521311 Electronica 2 - Dispozitive electronice                                     2   2     N     104 28 28 48   4  
14 51521411 Bazele electrotehnicii 1 - Teoria circuitelor electrice                                                 DI           2 2       N     104 28 28 48   4  
15 51521511 Limba straina 2                                                                    1 2           N 50 14 28 8   2  
16 51521611 Sport 2                                                                                    2         A/R 28   28     1  
  1560 364 420 776 30 30  
TOTAL  13 10 5 0 0 13 9 6 0 0  
28 28  
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP   5 / 0 / 3. 5 / 0 / 3.  
Rector, Decan, Responsabil specializare,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Tudor PALADE
23-Aug-11