Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil pentru anul universitar 2011-2012
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniu: Inginerie si management
Specializare: Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
Nr crt Cod Denumirea disciplinei Anul III Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem. Obs.
Sem 5 (14 s) Sem 6 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
32 51523211 Economia firmei 2 2                 N     130 28 28 74 5    
33 51523311 Bazele managementul 2 2                 N     130 28 28 74 5    
34 51523411 Contabilitate 2     2                 N 130 28 28 74 5    
35 51523511 Retele de telecomunicatii 2   2 1             N     130 28 42 60 5    
36 51523611 Sisteme de comunicatii fixe si mobile 2   2 1             N     130 28 42 60 5    
    Pachet optional 1 2   2 1             N     130 28 42 60 5    
37 51523711 Arhitectura calculatoarelor si echipamente periferice                                        
38 51523811 Sisteme de achizitii de date                                        
39 51523911 Management financiar al firmei           2 2       N     104 28 28 48   4  
40 51524011 Marketing           2     2   N     104 28 28 48   4  
41 51524111 Statistica aplicata           2 2       N     104 28 28 48   4  
42 51524211 Baze de date in economie           2   2 1   N     104 28 42 34   4  
43 51524311 Tehnologii multimedia           2   2 1   N     104 28 42 34   4  
44 51524411 Practica (6 saptamani)           6s30 ore 182   N   182   182     7  
    Pachet optional 2           2   2         N 78 28 28 22   3  
45 51524511 Tehnologia microsistemelor electronice                                        
46 51524611 Testarea echipamentelor electronice                                        
      1560 336 588 636 30 30  
TOTAL 12 4 6 5 0 12 4 6 4 182
27 26
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP   5 / 0 / 1. 5 / 1 / 2.
Discipline facultative
1 51313711 D3 - Ingineria programarii   2   2                   N 150 28 28 94 5  
2 51314311 D4 - Retele de calculatoare             2   2         N 150 28 28 94   5
Rector, Decan, Responsabil specializare,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Tudor PALADE
23-Aug-11