Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMANT  MASTER Valabil din anul universitar 2011-2012
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: Cercetare
Denumirea: Tehnologii Multimedia (TM) 
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   II Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem Obs.
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).  
C S L P P C S L P P E C A/R Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17 52341711 Tehnici de secretizare a informatiei 3   1       E     130 42 14 74 5  
18 52341811 Tehnici moderne de proiectare si management a bazelor de date multimedia 2   2     E     130 28 28 74 5    
    Optional 2  (7 discipline) 2   2     E     130 28 28 74 5    
19 52341911 Domotica si cladiri inteligente                      
20 52342011 Proiectare avansata in retele de calculatoare                                                       
21 52342111 Comunicatii unificate in Internet                                  
22 52342211 Sisteme wireless                                                       
23 52342311 Antene pentru microunde                                    
24 52342411 Sisteme cu circuite reconfigurabile                    
25 52342511 Proiectare digitala avansata                    
    Optional 3  (5 discipline) 2   2     E     130 28 28 74 5    
26 52342611 Sisteme de transmisie de larga acoperire eficiente spectral si in putere                      
27 52342711 Dezvoltarea de aplicatii pentru telefoane mobile                    
28 52342811 Proiectarea retelelor radio                    
29 52342911 Semnale complexe si de banda larga                    
30 52343011 Comunicatii cognitive                    
31 52343111 Activitate de cercetare proiectare 3       1 2   V   260   42 218 10    
32 52343211 Activitate de cercetare proiectare 4           6   V   390   84 306   15  
33 52343311 Elaborare dizertatie         6   V   390   84 306   15  
1560 126 308 1126 30 30
     52343411  Sustinere lucrare dizertatie           10
TOTAL CREDITE 130
TOTAL  9 0 7 1 2 0 0 0 0 12
17 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 4E+1V 2V
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Aurel VLAICU