Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  Valabil incepand        cu anul universitar         2011-2012
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   I Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem. Obs.
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
1 51310111 Analiza matematica 2 2                 N     130 28 28 74 5    
2 51310211 Algebra liniara 2 2                 N     130 28 28 74 5    
3 51310311 Elemente de fizica 2 2                 N     104 28 28 48 4    
4 51310411 Programarea calculatoarelor - Limbaje 2   2               N     104 28 28 48 4    
5 51310511 Componente si circuite electronice pasive 2 1 1               N     130 28 28 74 5    
6 51310611 Elemente de mecanica si mecanisme 2 1                     N 104 28 14 62 4    
7 51310711 Limba straina 1 1 2                     N 50 14 28 8 2    
8 51310811 Sport 1     2                   A/R 28   28   1  
9 51310911 Matematici speciale            2 2       N     130 28 28 74   5  
10 51311011 Ecuatii diferentiale           2 2       N     130 28 28 74   5  
11 51311111 Fizica superioara           2 1       N     104 28 14 62   4  
12 51311211 Programarea calculatoarelor- Algoritmi           2   2         N 130 28 28 74   5  
13 51311311 Dispozitive electronice           2   2     N     104 28 28 48   4  
14 51311411 Teoria circuitelor electrice           2 2       N     104 28 28 48   4  
15 51311511 Limba straina 2           1 2           N 50 14 28 8   2  
16 51311611 Sport 2               2         A/R 28   28     1  
1560 364 420 776 30 30  
TOTAL  13 10 5 0 0 13 9 6 0 0
28 28
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP 5 / 0 / 3. 5 / 0 / 3  
Rector, Decan, Responsabil specializare,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA