Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMANT  MASTER Valabil din anul universitar 2012-2013
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Tipul: Cercetare
Denumirea: Tehnologii Multimedia (TM) 
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   II Forma de verificare Nr. de ore pe disciplina Credit sem
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 EM0517 Tehnici de secretizare a informatiei 3   1       N     130 42 14 74 5  
18 EM0518 Tehnici moderne de proiectare si management a bazelor de date multimedia 2   2     N     130 28 28 74 5  
    Optional 2  (7 discipline) 2   2     N     130 28 28 74 5  
19 EM0519 Domotica si cladiri inteligente                    
20 EM0520 Proiectare avansata in retele de calculatoare                                                     
21 EM0521 Comunicatii unificate in Internet                                
22 EM0522 Sisteme wireless                                                     
23 EM0523 Antene pentru microunde                                  
24 EM0524 Sisteme cu circuite reconfigurabile                  
25 EM0525 Proiectare digitala avansata                  
    Optional 3  (5 discipline) 2   2     N     130 28 28 74 5  
26 EM0526 Sisteme de transmisie de larga acoperire eficiente spectral si in putere                    
27 EM0527 Dezvoltarea de aplicatii pentru telefoane mobile                  
28 EM0528 Proiectarea retelelor radio                  
29 EM0529 Semnale complexe si de banda larga                  
30 EM0530 Comunicatii cognitive                  
31 EM0531 Activitate de cercetare proiectare 3       1 2   N   260   42 218 10  
32 EM0532 Activitate de cercetare proiectare 4           6   N   390   84 306   15
33 EM0533 Elaborare dizertatie         6   N   390   84 306   15
1560 126 308 1126 30 30
     EM0534  Sustinere lucrare dizertatie           10
TOTAL CREDITE 130
TOTAL  9 0 7 1 2 0 0 0 0 12
17 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 4E+1V 2V
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU Prof.dr.ing. Dan PITICA Prof.dr.ing. Aurel VLAICU