Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca  PLAN DE INVATAMINT  Valabil incepand        cu anul universitar         2012-2013
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   II Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem.  
Sem 3 (14 s) Sem 4 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
17 EL3117 Introducere in grafica asistata de calculator 2   2                   N 104 28 28 48 4    
18 EL3118 Bazele electrotehnicii 2 2                 N     104 28 28 48 4    
19 EL3119 Teoria semnalelor 2 1 1               N     130 28 28 74 5    
20 EL3120 Materiale pentru electronica 2   1                   N 104 28 14 62 4    
21 EL3121 Circuite integrate digitale 2 1 1               N     104 28 28 48 4    
22 EL3122 Circuite electronice fundamentale 2   2               N     130 28 28 74 5    
23 EL3123 Matematici discrete 2 1                 N     104 28 14 62 4    
24 EL3124 Masurari in electronica si telecomunicatii           2 1 1     N     104 28 28 48   4  
25 EL3125 Microunde           2   2     N     130 28 28 74   5  
26 EL3126 Analiza si sinteza circuitelor           2 1 1     N     130 28 28 74   5  
27 EL3127 Circuite integrate analogice           2 1 1     N     130 28 28 74   5  
28 EL3128 Sisteme cu circuite integrate digitale           2   1 1   N     130 28 28 74   5  
29 EL3129 Proiectare asistata de calculator           2   2         N 104 28 28 48   4  
30 EL3130 Comunicare interpersonala si de grup           1           N   26 14   12   1  
31 EL3131 Limba straina           1           N   26 14   12   1  
1560 392 336 832 30 30
TOTAL  14 5 7 0 0 14 3 8 1 0
26 26
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP. 5 / 0 / 2. 5 / 2 / 1.
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU Prof.dr.ing. Dan PITICA Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA