Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMINT Valabil incepand cu anul universitar 2012-2013
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii
Nr crt Cod Denumirea disciplinei Anul IV Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem.
Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
44 EL3144 Televiziune 2   2               N     130 28 28 74 5  
45 EL3145 Prelucrarea numerica a semnalelor 2   2               N     104 28 28 48 4  
46 EL3146 Protocoale pentru Internet 2   2               N     130 28 28 74 5  
47 EL3147 Electronica aplicata 2   2                   N 104 28 28 48 4  
    Disciplina optionala 1 2   2               N     104 28 28 48 4  
48 EL3148 Radiocomunicatii celulare                                      
49 EL3149 Comunicatii mobile                                      
    Disciplina optionala 2 2   2               N     104 28 28 48 4  
50 EL3150 Transmisii de date                                      
51 EL3151 Sisteme optoelectronice in telecomunicatii                                      
    Disciplina optionala 3 2   1 1                 N 104 28 28 48 4  
52 EL3152 Tehnici digitale audio-video                                      
53 EL3153 Prelucrare numerica a imaginilor                                      
54 EL3154 Limba straina (certificare)             2         N   78   28 50   3
55 EL3155 Practica           8s25 ore 200   N   200   200     8
    Disciplina optionala 4           2   1 2       N 130 28 42 60   5
56 EL3156 Tehnologii multimedia                                      
57 EL3157 Prelucrarea semnalului vocal                                      
    Disciplina optionala 5           2   1 2       N 104 28 42 34   4
58 EL3158 Procesoare media                                      
59 EL3159 Procesoare de semnal                                      
60 EL3160 Activitate de cercetare proiectare                 8       N 208   112 96   8
61 EL3161 Practica pentru proiectul de diploma           2s30 ore 60     N 60   60     2
1560 252 680 628 30 30
62 EL3162 Sustinere lucrare de diploma                     N               10
TOTAL 14 0 13 1 0 4 2 2 12 260
28 20
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP 5 / 0 / 2. 1 / 2 / 4.
           
Rector Decan Responsabil specializare
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU Prof.dr.ing. Dan PITICA Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA