Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMINT  Valabil pentru anul universitar 2009-2010
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
Specializarea: Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii
Nr crt  Cod   Denumirea disciplinei Anul   IV Forma de verif. Nr. de ore pe disciplina Credit sem.
Sem 7 (14 s) Sem 8 (14 s).
C S L P P C S L P P E C VP Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
44 51314409 Televiziune 2   2               N     150 28 28 94 5  
45 51314509 Prelucrarea numerica a semnalelor 2   2               N     120 28 28 64 4  
46 51314609 Protocoale pentru Internet 2   2               N     150 28 28 94 5  
47 51314709 Electronica aplicata 2   2                   N 120 28 28 64 4    
48-1 51314809-1 Radiocomunicatii celulare 2   2               N     120 28 28 64 4  
48-2 51314809-2 Comunicatii mobile 2   2               N     120 28 28 64 4  
49-1 51314909-1 Transmisii de date 2   2               N     120 28 28 64 4  
49-2 51314909-2 Sisteme optoelectronice in telecomunicatii 2   2               N     120 28 28 64 4  
50-1 51315009-1 Tehnici digitale audio-video 2   1 1                 N 120 28 28 64 4  
50-2 51315009-2 Prelucrare numerica a imaginilor 2   1 1                 N 120 28 28 64 4  
51 51315109 Limba straina (certificare)             2         N   90   28 62   3
52 51315209 Practica                   240   N   240   240     8
53-1 51315309-1 Tehnologii multimedia           2   1 1       N 150 28 28 94   5
53-2 51315309-2 Prelucrarea semnalului vocal           2   1 1       N 150 28 28 94   5
54-1 51315409-1 Procesoare media           2   1 1       N 120 28 28 64   4
54-2 51315409-2 Procesoare de semnal           2   1 1       N 120 28 28 64   4
55 51315509 Activitate de documentare si experimentare                 10       N 300   140 160   10
1800 252 660 888 30 30
TOTAL  14 0 13 1 0 4 2 2 12 240
28 20
Nr. Ex./ Nr. Col./ Nr. VP 5 / 0 / 2. 0 / 2 / 3.
 
Rector, Decan,
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Marina TOPA